Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt. RZ1Z/GUp-s/45/2024 ogłasza sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczona nr działki 725 położona w obrębie 222 Rzeszów – Przybyszówka II w Rzeszowie, woj. Podkarpackie. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr RZ1Z/00071899/2.

Cena wywoławcza wynosi 188 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) co stanowi 100 % oszacowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 9 400,00 zł (słownie: dziwięć tysięcy  czterysta zlotych) na rachunek prowadzony w mBank S.A. nr 62 1140 2004 0000 3602 8294 5334.

Informacje na temat przedmiotu sprzedaży, operat oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. 3 Maja 32/2 w Rzeszowie, tel. +48 661 407 913, adres e-mail: biuro@doradca.rzeszow.pl

Oferty spełniające regulamin przetargu należy składać w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. 3 Maja 32/2, 35 – 030 Rzeszów, osobiście lub listem poleconym w terminie do dnia 4 lipca 2024 r. (liczy data wpływu oferty)

Informuję, że otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. 3 Maja 32/2, 35-030 Rzeszów w dniu 5 lipca 2024 r. o godz. 11:00.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

Post Tags :

Share :

Kontakt

Newsletter

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
IMIĘ I NAZWISKO