Nasze usługi

USŁUGI

OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Obecny stan prawny umożliwia osobom fizycznym oddłużenie się po przeprowadzeniu procesu upadłościowego.
Nasza kancelaria, dla klientów zainteresowanych postępowaniem upadłościowym, świadczy:

 • porady prawne, wyjaśniając zasady prowadzenia postępowania upadłościowego, skutki ogłoszenia upadłości oraz obowiązki jakie nakłada ustawa prawo upadłościowe.
 • analizę sytuacji dłużnika i ocena zasadności i możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 • reprezentacji dłużnika na etapie postępowania upadłościowego.
 • przygotowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego i zabezpieczeniem praw klienta w najwyższym stopniu.
 • przygotowanie wniosku o ustalenie planu spłaty lub wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Świadczymy również bezpłatne konsultacje. Na spotkaniu możemy omówić sytuację dłużnika oraz wesprzeć w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu.

Przedsiębiorcy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty posiadające osobowość prawną) w przypadku pojawienia się przesłanek swojej niewypłacalności mają 30 dniowy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oferując Państwu nasze doświadczenia oraz kwalifikację zapewniamy:

 • pełną analizę prawną i ekonomiczną przedsiębiorstwa w celu ustalenia dopuszczalności, konieczności i obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami.
 • reprezentację dłużników lub wierzycieli na każdym etapie postępowania upadłościowego.
 • obronę przed odpowiedzialnością osobistą członków zarządu.
 • obronę przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności.

Nie każdy problem finansowy w firmie musi zakończyć się upadłością

Instrumenty określone w prawie restrukturyzacyjnym pozwalają przedsiębiorcom na wprowadzenie działań mających na celu uniknięcie upadłości i utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku

Jako kancelaria świadczymy usługi w zakresie:

 • analizy prawnej i ekonomicznej możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorcy wraz doborem najkorzystniejszego sposobu przeprowadzenia restrukturyzacji.
 • sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 • pełnienia funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.
 • doradztwa w przygotowaniu dokumentów do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji takich jak spis wierzytelności, wstępny plan restrukturyzacyjny, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe.
 • reprezentacji dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 • przeprowadzenia procesu pozyskania środków od inwestorów.

Likwidacja prowadzona jest wobec spółek kapitałowych, osobowych oraz innych podmiotów wpisanych do KRS mające na celu spieniężenie majątku i zakończenie bieżących spraw spółki.

Dbając o prawidłowe przejście całej procedury oferujemy:

 • przygotowanie projektów uchwał spółki.
 •  pomoc w kwestiach technicznych i merytorycznych.
 •  dokonanie niezbędnych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 •  pełnienie funkcji likwidatora.
 •  doradztwo dla likwidatorów.
Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku upadłego, zarówno w postępowaniach podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Zaletą przygotowanej likwidacji (pre-pack) jest samodzielnie przygotowanie sprzedaży przez przedsiębiorstwo dłużnika, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną cześć majątku dłużnika. Powyższe rozwiązanie zagwarantuje powierzenie przedsiębiorstwa lub majątku nieprzypadkowym osobom. Jako kancelaria oferujemy: doradztwo i wsparcie prawne zarówno po stronie dłużnika, wierzyciela oraz inwestora. reprezentacja klienta na każdym etapie postępowania upadłościowego. analiza operatu niezbędnego do wniosku o pre -pack wg wymagań określonych ustawą. przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z niezbędnymi załącznikami przygotowanej likwidacji. sporządzanie pism procesowych na etapie właściwego postępowania upadłości jak i w postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Adres

ul. 3-ego Maja 32/2
35-030 Rzeszów

Kontakt

+48 661407913

Jak pracujemy

Etapy

01

Konsultacja

Rozpoznanie potrzeb klienta

02

Przygotowanie strategii

Przygotowanie planu

03

Podjęcie działań

04

Realizacja strategii

Skorzystaj z naszych usług

FAQs

Kilka odpowiedzi

Po wielu zmianach legislacyjnych, aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają oddłużyć konsumenta i dać mu możliwość, po zakończeniu postępowania upadłościowego, rozpoczęcie wszystkiego „od nowa”, bez żadnych długów i zobowiązań. Ogłoszona przez Sąd upadłość konsumencka pozwala m.in. na natomiastowe powstrzymanie najbardziej uciążliwych skutków niewypłacalności jakimi są działania egzekucyjne prowadzone przez komorników lub innych zniecierpliwionych wierzycieli.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z nieodłącznie z ryzykiem niewypłacalności. Jednocześnie na osobach prowadzących działalność lub zarządzających firmą spoczywa obowiązek prowadzenia tej działalności z uwzględnieniem możliwości płatniczych, co wiąże się między innymi z obowiązkiem zgłoszenia w odpowiednim terminie wniosku o upadłość w przypadku niewypłacalności (upadłość gospodarcza przedsiębiorcy).

Restrukturyzacją określamy specjalny rodzaj postępowania cywilnego, które ma na celu uratowanie określonego przedsiębiorstwa przed upadłością i bankructwem. Może z niego skorzystać co do zasady każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą bez względu na formę. Postępowanie restrukturyzacyjne jest więc przeznaczone zarówno dla jednoosobowych działalności, jak i takich, które wykonywane są w formie spółek prawa handlowego.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest szczególną odmianą postępowania sądowego, stąd jego dokładną regulację prawną odnajdziemy nie tylko w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, ale także Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z obowiązującymi zapisami tego aktu prawnego restrukturyzacja reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu, a także przeprowadzanie działań sanacyjnych.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-restrukturyzacja-na-czym-polega-i-kiedy-ma-miejsce

Oddłużanie osób fizycznych – na czym polega i jak się o nie starać? To temat, który wzbudza ogromne emocje. Oddłużanie to skomplikowany proces, który ma jeden cel: wyjście z długów. Polega na szeregu działań zarówno prawnych, jak i fizycznych, które pozwalają na uporządkowanie sytuacji finansowej. Oczywiście każdy, kto wpadł w długi może spróbować oddłużyć się sam. Jest to jednak bardzo trudne i niestety niewielu się udaje. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów, którzy w tym się specjalizują.

Treść pochodzi ze strony habza.com.pl

Kontakt

Adres

ul. 3-ego Maja 32/2
35-030 Rzeszów

Kontakt

Jakub Pieczonka

+48 661407913

j.pieczonka@prestrukturyzacje.pl

Ewelina Fido – Pieczonka

+48 667205755

e.fidopieczonka@prestrukturyzacje.pl

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa